Ανακοίνωση

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης για το έργο με τίτλο "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Μυτιλήνης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482354 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση"