+30 22510 46436 & +30 697 8814001

Ανακοινώνεται ότι τα Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2024 θα χορηγούνται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Ανδρομέδας 15, Μυτιλήνη 3ος Όροφος, Τηλ: 2251353916,920,917) Καθώς και από όλα τα Κεπ του Νομού Λέσβου από τις 04/04/2024 έως 31/10/2024.