+30 22510 46436 & +30 697 8814001

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διοίκηση

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Μέλη ΔΣ:

Στόλος